Tomma gator i Covid-19 pandemin

Lästid

Hur har folkets betalningsförmåga utvecklat sig under pandemin?

Under början av pandemin förutspåddes det att allt fler skulle uppleva betalningssvårigheter. Tack vare avskaffade amorteringskrav och andra insatser har detta lyckats avvärjas till stor del, dock inte fullt ut.

Betalningsförmågan för Sveriges befolkning har under pandemin försämrats för många. Allra värst är det för dem unga och för den grupp som redan innan pandemin hade en försämrad ekonomi men den negativa påverkan är synlig över hela befolkningen.

Pandemins inverkan på betalningsförmågan hos privatpersoner

Betalningsförmågan har förändrats för människor i Sverige på olika sätt. Det är flertalet faktorer som har påverkan på den negativa utvecklingen. Faktorer som förlorat jobb, permitteringar och sjukdom har varit de främsta beståndsdelarna som lett till försämrad betalningsförmåga. Den negativa utvecklingen har varit mest påtaglig för vissa grupper i samhället.

Hushåll med barn drabbas hårt

Hushåll med barn är en av de grupper som uppgett ha störst problem med att betala av skulder och anmärkningar. De som är allra mest utsatta är ensamstående föräldrar med barn.

Störst försämrad betalningsförmåga hos personer yngre än 35

Betalningsförmågan har försämrats i alla åldersgrupper men den negativa utvecklingen för personer under 35 år har varit den mest påtagliga. Unga vuxna, nyexaminerade och dem som är nya på arbetsmarknaden har upplevt pandemin som extra tuff med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden och i sin tur med att betala sina utgifter i tid. Det är även denna gruppen som löper störst risk att hamna i skuldsättning.

De som arbetat i utsatta branscher

Branscher som faller inom kategorin besöksnäring, restaurang, hotell och turism har varit extra utsatta under pandemins framfart i Sverige. Många som arbetat inom besöksnäring har både permitteras och förlorat jobbet vilket på sikt har lett till att många har försämrad betalningsförmåga.

Den samlade årsinkomsten för hushållet har stor inverkan

Den avgörande faktorn för hur människors ekonomi har påverkats under pandemin är den samlade årsinkomsten för hushållet. Ett hushåll med lägre årsinkomst har i stor utsträckning haft en större negativ ekonomisk förändring jämfört med hushåll med en högre årsinkomst. Förändringen för hushåll med tämligen goda inkomster har även den haft en negativ påverkan av pandemin dock inte lika omfattande som för de hushåll med lägre årsinkomst.

Den totala skuldsättningen har ökat under pandemin

Idag är det lättare än någonsin att dra på sig skulder under kort tid. Vårt köpbeteende har förändrats kraftigt de senaste åren när allt fler väljer att handla via nätet där nästintill allt går att finansiera via avbetalning.

Under pandemin har den trenden knappast dalat utan snarare vuxit sig ännu starkare. Allt fler väljer att göra sina inköp online istället för att ta sig till en fysisk butik vilket har varit bra för smittspridningen men som också, tillsammans med ett sämre ekonomiskt klimat i Sverige, gjort att allt fler lättare skuldsatt sig.

Allt fler vill betala sina skulder och anmärkningar

Även om allt fler personer idag respektive innan pandemin fått betalningssvårigheter så har utvecklingen ändå tagit en positiv vändning i form av att allt fler tar tag i sina betalningsanmärkningar i tid. Inkassobolagen ser att denna positiva utveckling gått uppåt under pandemin dels på grund av att allt fler människor hamnar i ekonomiska problem men också för att allt fler behöver hjälp med en avbetalningsplan.

Inkassobolagen kan hjälpa till med avbetalningsplaner för privatlån och andra liknande lån som exempelvis tagits i samband med köp online.

Sammanfattning

Pandemin har haft en stor inverkan på människors betalningsförmåga i Sverige. För att minska smittspridningen har allt fler människor valt att handla online vilket gjort det lättare att handla på kredit och därefter skuldsätta sig. Väldigt många har dessutom förlorat jobbet eller blivit permitterade som följd av pandemin och därefter förlorat en stor del av sin inkomst.

Som tidigare nämnt är det främst det människor som redan innan pandemins start hade det tufft ekonomiskt som fortsatt är än mer skuldsatta och lever i ekonomisk orolighet. Den värst drabbade gruppen är de unga och ensamstående med barn men det är också en ny grupp människor vi sett får betalningssvårigheter; de som arbetar i utsatta branscher. Restaurang, hotell och turistnäringen är de branscher som under pandemin fått sin ekonomiska trygghet rubbad och som under en lång tid levt i ovisshet när det kommer till ekonomi och arbete.

Det är fortsatt ovisst huruvida Covid-19 pandemins framfart i Sverige och världen kommer påverka ekonomin och välfärden totalt sett. Vi ser att allt fler söker stöd hos myndigheterna men också att det fortfarande är oroligt på arbetsmarknaden vilket till stor del bidrar till människors betalningsförmåga.

Per Eriksson

Per är både systemutvecklare och skribent på lån-betalningsanmärkning.se och har många års erfarenhet av arbete i finansbranschen.