Hur fungerar betalningsanmärkning och betalningsföreläggande?

Om du får en betalningsanmärkning kan det innebära svårigheter i din vardag. Konsekvensen av en betalningsanmärkning kan i värsta fall leda till att du nekas att ta lån, att du inte kan få ett hyreskontrakt, blir nekad jobb samt att du kan få betydligt sämre villkor för vissa avtal.

Utöver detta är det dyrt att få en betalningsanmärkning. Under processen som leder upp till en betalningsanmärkning kan du få påminnelseavgifter, avgifter från inkasso samt dröjsmålsränta på fordran.

Varför får jag då en betalningsanmärkning? Orsakerna kan vara många men den vanligaste anledningen är att du har en obetald räkning som hamnat hos Kronofogden. Beslutar då Kronofogden att du är betalningsskyldig kallas det att de har gett ett utslag. Har du inte bestridit, det vill säga erkänt, den skuld som ett företag lämnat till Kronofogden kommer de ge ett utslag som är offentligt. Kreditupplysningsföretagen, som till exempel UC, registrerar då detta utslag som en betalningsanmärkning.

Hur undviker jag att få en betalningsanmärkning?

Först och främst måste du betala dina räkningar i tid. Skulle det mot all förmodan vara så att du missat att betala en faktura skall du omedelbart kontakta företaget. Ni kan då komma överens om en lösning på det problem som uppstått. Är beloppet högt kan du be om att få dela upp fakturan eller få anstånd. Det sistnämnda betyder att företaget flyttar fram förfallodatumet, alltså betalningsdatumet, till en dag som ni båda kommer överens om.

Om du trots påminnelser från företaget inte betalar din faktura kommer de att anlita ett inkassobolag för att driva in fakturan. Får du en faktura från ett inkassobolag skall du genast kontakta dem, och inte det ursprungliga företaget, angående betalningen. På samma sätt som ovan är det bra om du och inkassoföretaget kommer fram till en lösning för hur du skall betala fakturan. Här kan du också föreslå att få dela upp fakturan eller få anstånd.

Vad är ett betalningsföreläggande?

Om inkassobolaget inte får betalt kommer fakturan gå vidare till Kronofogden. Ytterligare avgifter och ränta kommer också att tillkomma, förutom den inkassoavgift och de påminnelseavgifter som tidigare lagts på fakturabeloppet. Det som händer när fakturan går vidare är att du får ett brev om betalningsföreläggande av Kronofogden. Öppna alltid post från Kronofogden direkt. Ett betalningsföreläggande är Kronofogdens sätt att meddela dig att du har en obetald faktura från ett företag. Observera! Ett betalningsföreläggande innebär inte att du fått en betalningsanmärkning än.

När du får ett betalningsföreläggande skall du skriva under det delgivningskvitto som följer med samt skicka det till Kronofogden. Att skriva under betyder inte att du godkänner fakturan. Skriver du inte under kommer de att söka upp dig personligen. Tycker du att fakturan är fel skall du bestrida den. Det står i brevet hur lång tid du har på dig. Är fakturan rätt skall du betala fakturan till företaget och inte Kronofogden. Kontakta också företaget och meddela att du betalat.